“Bpost haalt voor het eerst in vijf jaar doelstelling leveringstermijnen”

Bpost haalt voor het eerst in vijf jaar doelstelling leveringstermijnen
Bpost haalt voor het eerst in vijf jaar doelstelling leveringstermijnen

Bpost heeft het voorbije jaar voor de eerste keer in vijf jaar de doelstelling voor de leveringstermijnen van prioritaire en niet-prioritaire post gehaald. Dat verklaarde topman Koen Van Gerven vandaag in de Kamercommissie Mobiliteit en Overheidsbedrijven, toen hij vragen kreeg over de kwaliteit van de postbedeling en over de klantentevredenheid. In 2019 werd de priorzegel opnieuw ingevoerd. Ruim 96 procent van die priorbrieven werd een dag na afgifte bezorgd, aldus Van Gerven. Voor de non-priorbrieven is meer dan 99 procent binnen de vooropgestelde termijn bezorgd. Over het absenteïsme bij bpost -dat in 2018 nog piekte op 7,85 procent- gaf de topman geen cijfers, maar hij zei wel dat er vorig jaar “stappen vooruit zijn gezet”. Het blijft wel een grote uitdaging, aldus Van Gerven. “We hebben geprobeerd om dit probleem te objectiveren, maar kunnen enkel vaststellen dat het om complexe materie gaat. Het blijft een uitdaging, maar dat geldt ook voor de hele maatschappij.”

Van Gerven gaf ook nog mee dat de aanwervingen bij bpost iets vlotter verlopen. “We hebben inspanningen gedaan om de attractiviteit van de job te vergroten, onder meer door extra loon en extra vakantiedagen. We vinden nu iets makkelijker nieuw personeel, al blijft het in sommige streken wel een uitdaging.”

Bron: Belga