Voorlopig geen commissie Institutionele Zaken in Vlaams Parlement

Voorlopig geen commissie Institutionele Zaken in Vlaams Parlement

Er komt in het Vlaams Parlement voorlopig geen commissie die zich zal buigen over communautaire zaken. Oppositiepartij Vlaams Belang had voorgesteld een commissie ‘Institutionele Zaken’ op te richten. Maar het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft het punt over de oprichting van zo’n commissie uitgesteld. Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens reageert teleurgesteld. Hij spreekt van een “merkwaardig bondgenootschap tussen het Vlaams-nationalistische N-VA en het Belgicistische Open Vld”. Oppositiepartij Vlaams Belang heeft voorgesteld om in de schoot van het Vlaams Parlement een ad hoc-commissie op te richten die zich zou buigen over institutionele kwesties en die eventueel een nieuwe staatshervorming zou voorbereiden. De partij verwijst daarbij naar het regeerakkoord, waarin de regering het parlement uitnodigt initiatief te nemen op communautair vlak. De partij voelt zich ook gesterkt door uitspraken van minister-president Jan Jambon. Die liet eind 2019 optekenen dat hij hoopte dat het parlement snel werk zou maken van de voorbereiding van een nieuw staatshervorming.

Maar voorlopig komt er geen communautaire commissie. Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft het punt verdaagd. Hoe lang dat uitstel zal duren, is onduidelijk. Vlaams Belang-fractielieder Chris Janssens vindt vooral de houding van regeringspartijen N-VA en Open Vld onbegrijpelijk. Hij is teleurgesteld dat N-VA en Open Vld “het debat niet willen aangaan”.

Janssens: “Nochtans is mijn voorstel voor de oprichting van een institutionele commissie zeer redelijk. Van 1995 tot 1999 was er al eerder een commissie actief die een nieuwe staatshervorming voorbereidde. Die leidde onder meer tot de vijf resoluties over de staatshervorming die op 3 maart 1999 door het Vlaams Parlement werden aangenomen. Ik heb de indruk dat N-VA en Open Vld de communautaire diepvries van vorige legislatuur nog langer gesloten willen houden en dat deze partijen de Vlaamse belangen opnieuw ondergeschikt maken aan de federale regeringsvorming.”

bron: Belga