Steeds moeilijker om schoonmaak- en onderhoudspersoneel te vinden

Steeds moeilijker om schoonmaak- en onderhoudspersoneel te vinden
Steeds moeilijker om schoonmaak- en onderhoudspersoneel te vinden

De krapte op de arbeidsmarkt voor schoonmaak- en onderhoudspersoneel neemt steeds toe. Tegenover elke openstaande vacature stond er in het derde kwartaal van vorig jaar maar 1,6 werkzoekende. Volgens de recentste cijfers raakte maar 54,2 procent van de vacatures ingevuld, zegt Vlaams parlementslid Allessia Claes (N-VA). Dienstencheques zijn populair in Vlaanderen. Voor vele gezinnen is het een hulpmiddel om werk en gezin te kunnen combineren. Maar het succes heeft dus een keerzijde.
“Als er minder dan vier werkzoekenden beschikbaar zijn per vacature, spreken we van krapte, en dit is het geval sinds 2017. Die ratio daalt immers al jaren, van 6,6 in 2014 naar 1,6 in het derde kwartaal van dit jaar. De krapte neemt al jaren structureel toe”, zegt Claes. Zij vroeg de cijfers op bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).
De cijfers tonen ook aan dat er in de eerste negen maanden van 2019 de VDAB 15.283 vacatures voor tewerkstelling met dienstencheques telde. In meer dan 98 procent van de gevallen gaat het dan om jobs voor schoonmaak- en onderhoudspersoneel. Van die vacatures raakte maar 54,2 procent (7.568) ingevuld. “Jaar na jaar zien we het aantal sollicitanten dalen”, zegt Claes. De overige vacatures werden geannuleerd (6.399) of stonden nog open.
Om de krapte tegen te gaan, moet Vlaanderen volgens Allessia Claes blijven inzetten op opleiding, “zodat voldoende mensen deze functies kunnen uitoefenen, zonder in te boeten aan competentie”. De huidige opleidingsinitiatieven van de VDAB juicht ze toe.

Bron: Belga