“Front vormen doe je tegen iets, liberalen willen aan positief project werken”

Front vormen doe je tegen iets, liberalen willen aan positief project werken

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten verwerpt de uitlatingen van haar N-VA-collega Bart De Wever en de kritiek dat ze weigerde in te gaan op een uitnodiging voor een vergadering met de drie Vlaamse meerderheidspartijen. “Front vormen doe je tegen iets. Ik doe aan politiek vóór iets”, zei ze vandaag in De Zevende Dag (één) vanop de nieuwjaarsceptie van zusterpartij MR. Waals minister Jean-Luc Crucke kondigde even later aan dat MR-voorzitter en co-informateur Georges-Louis Bouchez maandag aan de koning wil voorstellen om een volgende stap te nemen en een preformateur aan te duiden. De Wever was gisteren op de N-VA-nieuwjaarsreceptie erg scherp voor Open Vld. Hij zei dat N-VA een partij is “die nooit in een regering zal stappen louter voor de meerdere eer en glorie van partijtoppers die graag minister of zelfs eerste minister willen worden”. Ook was in de media kritiek te horen dat Rutten haar telefoon niet zou opnemen en niet met N-VA en CD&V aan tafel wil gaan zitten over de vorming van een Vlaams front. “Wie me kent, weet dat ik professioneel ben en mijn telefoon opneem”, zei Rutten aan de VRT.

Haar partijgenoot en medeonderhandelaar Alexander De Croo relativeerde de uithaal van De Wever: er is een verschil wat hij op het podium voor zijn achterban zegt, en wat er in de coulissen gebeurt. “Daar gebeurt wel veel. Er wordt met alle partijen gesproken”, aldus De Croo. Hij trad Rutten bij over het front vormen: “Zo kom je niet vooruit”.

De Croo en Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) vonden dat het dinsdag tijd is voor een volgende stap. Volgens Crucke zou zijn partijvoorzitter en co-informateur Georges-Louis Bouchez maandag aan de koning voorstellen om een preformateur aan te duiden. Bij die preformatie zouden minder dan tien partijen betrokken zijn, maar Crucke wil niet aangeven of de N-VA daar bij is: “Het is niet de bedoeling om nu een keuze voor de N-VA of niet te maken. Er is nog veel meer”, ontweek hij de vraag.

Maar gewezen informateur Johan Vande Lanotte (sp.a) vond dan weer dat de opening die Bart De Wever zaterdag maakte naar de socialisten niet genegeerd kan worden. “Wanneer de grootste partij van het land een aanbod doet aan de grootste familie van het land, dan kan men niet doen of er niets gebeurd is”, aldus Vande Lanotte. Volgens hem moet er een gesprek tussen beide partijen komen en hebben de informateurs daarbij een rol te spelen. Hij had ook vragen bij de nota van informateurs Coens en Bouchez. Dat was een duidelijke centrumrechtse nota, maar de sp.a’er waarschuwde dat de informateurs ervoor moeten zorgen dat partijen niet het gevoel hebben ongewenst te zijn.

bron: Belga