Nieuw op 1 januari – Startende ondernemers kunnen btw sneller terugkrijgen

Startende vennootschappen kunnen vanaf 1 januari sneller een teruggave krijgen van de btw. Een starter zal daardoor veel sneller zijn geld terugkrijgen. Starters moeten nu vaak tot zes maanden wachten op de terugbetaling van de door hen betaalde btw, en moeten die periode dan financieel zien te overbruggen. Starters die een maandelijkse aangifte doen, zullen hun btw-tegoed maandelijks terugkrijgen. Voor wie per kwartaal een aangifte indient, zal de administratie proberen de btw-teruggave te doen uiterlijk de tweede maand die volgt op het tijdvak van de kwartaalaangifte.
Dat regime geldt voor bedrijven die maximaal twee jaar bestaan.
Starters die de maandelijkse terugbetaling willen krijgen, moeten de maandaangifte uiterlijk de 20e van de maand volgend op de aangifteperiode indienen via Intervat.

bron: Belga