Brusselse regering houdt energiepremies op zelfde niveau in 2020

De Brusselse regering heeft op de laatste vergadering van het jaar beslist om de energiepremies in 2020 ongewijzigd te laten. Wel worden de voorwaarden voor het ontvangen van de premies en de aanvraag zelf vereenvoudigd, zo stelt Brussels minister van Energie Alain Maron. De premie voor efficiënte gasconvectoren verdwijnt wegens gebrek aan succes. Het regime van energiepremies blijft in 2020 continu en stabiel met als doel energiebesparende werken te stimuleren: isolatie, de installatie van energiezuinige verwarmingsinstallaties en boilers, en de energie-audit. Daarom is het voor minister Maron belangrijk dat de energiepremies op hetzelfde peil blijven.
De meest voordelige energiepremies blijven toegankelijk voor de onderwijs- en de zorgsector. Ook de maatregelen voor de eigenaars-huurders en mede-eigenaars blijven behouden.
Het niveau van de Brusselse energiepremies blijft erg hoog in vergelijking met de andere gewesten. Zo bedraagt de premie voor de isolatie van buitenmuren in Brussel 55 tot 85 euro per vierkante meter, wat drie tot vier maal meer is dan in Vlaanderen. Voor de laagste inkomens dekken de premies nagenoeg de helft van de factuur.
Alain Maron wijst erop dat gezien de ambities van de regering inzake renovatie en de mogelijke financiële impact voor de bewoners er financiële steunmaatregelen moeten worden uitgewerkt. Zo zouden de energie- en renovatiepremies op elkaar afgestemd moeten worden, met gelijke procedure en voorwaarden om in aanmerking te komen. Uiteindelijk zou er dan één uniek aanvraagformulier en één platform komen voor de uitwisseling van documenten met de administratie.
In de loop van volgend jaar zal een grondige analyse gebeuren om beide systemen te integreren. Ook het systeem van energie- en renovatiepremies zal grondig onder de loep genomen worden, aldus nog minister Maron.

bron: Belga