Vlaamse regering wil uitstoot broeikasgassen tegen 2050 met 85 procent terugdringen

Vlaamse regering wil uitstoot broeikasgassen tegen 2050 met 85 procent terugdringen

De Vlaamse regering wil de uitstoot van broeikgasgassen in Vlaanderen tegen 2050 beperken met 85 procent. Dat staat in de klimaatstrategie 2050 die de Vlaamse regering vandaag op voorstel van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft goedgekeurd. Met de 85 procent stelt de regering de ambitie van het regeerakkoord (80 procent) iets scherper. De ambitie voor volledige klimaatneutraliteit tegen 2050, zoals voorzien in de Europese Green Deal, staat niet in de Vlaamse klimaatstrategie. Het duurde wat langer dan voorzien, maar vorige week bereikte de Vlaamse regering een akkoord over het Vlaams Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030. Een pakket van 350 maatregelen moet ervoor zorgen dat Vlaanderen tegen 2030 32,6 procent minder CO2 uitstoot. Daarmee bleef de regering onder het vooropgestelde doel van 35 procent. Maar de Vlaamse plannen zijn wel “haalbaar en betaalbaar”, benadrukte minister van Omgeving Zuhal Demir.

Nu heeft de Vlaamse regering haar langetermijnstrategie met als horizon 2050 klaar. Bedoeling is de broeikasgassen tegen dan met 85 procent, 84,7 procent om precies te zijn, terug te dringen. Dat is 5 procent meer dan de minimumambitie die in het Vlaamse regeerakkoord staat. Volgens N-VA-minister Demir zijn de langetermijnplannen “verstandig ambitieus zonder de haalbaarheid en betaalbaarheid uit het oog te verliezen”.

De langetermijnstrategie is geen bundeling van concrete maatregelen, maar eerder een pakket algemene doelstellingen. Zo wil Vlaanderen volgens Demir onder meer streven naar een volledig circulaire economie en een volledig emissievrij transport tegen 2050. Verder moet Vlaanderen streven naar energieneutrale woningen en een “maximale koolstofopslag in veel meer bossen dan er vandaag aanwezig zijn”.

Bedoeling is dat de Vlaamse langetermijnstrategie de komende maanden en jaren verder besproken wordt met alle betrokken belanghebbenden. De Vlaamse klimaatstrategie zal ook samen met de strategieën van de andere gewesten opgenomen worden in een nationale strategie.

bron: Belga