Steinerscholen mogen van Vlaanderen eigen eindtermen niet gebruiken

Sinds 1 september van dit jaar gelden nieuwe eindtermen voor de eerste graad secundair onderwijs. Twee steinerscholen hadden de Vlaamse overheid gevraagd om die minimumnorm niet te moeten gebruiken. Die heeft dat geweigerd, bericht De Morgen op zijn website. Twee secundaire steinerscholen mogen hun eigen eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs niet gebruiken. Eindtermen zijn de minimumdoelen waarvan de Vlaamse overheid beslist dat leerlingen ze moeten halen. Hoe scholen die inhouden in de les behandelen, bepalen ze zelf. De facto gebeurt dat vaak door de onderwijskoepels die leerplannen opstellen om scholen daarbij te helpen.
Het steineronderwijs is altijd erg kritisch geweest voor die aanpak. Volgens de scholen zijn de minimumdoelen van de overheid te gedetailleerd en te omvangrijk om hun eigen pedagogische project na te kunnen streven.
Twee secundaire steinerscholen vroegen vlak voor het begin van het schooljaar een uitzondering op die overheidsnorm. De Vlaamse overheid besloot nu om het steineronderwijs geen uitzondering te gunnen. Ze deed dat na advies van de onderwijsinspectie en een commissie van deskundigen. “Daardoor komt ons pedagogische project onder grote druk te staan”, zegt Werner Govaerts, coördinerend directeur van de secundaire steinerscholen in kwestie. Hij vraagt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om een gesprek om een oplossing. “Wij vrezen dat door deze beslissing de grondwettelijke vrijheid van onderwijs is geschaad.”

bron: Belga