“Sociale zekerheid is oude dame, maar ze moet mee met haar tijd”

Sociale zekerheid is oude dame, maar ze moet mee met haar tijd

De Belgische sociale zekerheid bestaat eind dit jaar 75 jaar. Op een herdenking voor die verjaardag, vandaag in het halfrond van de Kamer, noemde minister van Sociale Zaken die sociale zekerheid een “oude dame”. “Maar een dame die mee moet met haar tijd om hübsch en fris te blijven”, aldus de minister. De grote uitdaging blijft, voor de Open Vld-minister, de werkzaamheid vergroten. “Het succes hangt af van hoeveel mensen werken: de sociale zekerheid moet mensen activeren, de uitkeringen moeten terechtkomen bij de mensen die ze nodig hebben en misbruiken moeten aangepakt worden.” De herdenking begon met een terugblik naar 1944. In april van dat jaar sloten vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers een akkoord over wat zou uitgroeien tot de sociale zekerheid. Op 28 december van datzelfde jaar, toen het Ardennenoffensief hard woedde, werd de besluitwet getekend voor de sociale zekerheid.

“Jongeren die vandaag de vraag krijgen wat het belang is van de sociale zekerheid, zullen hun antwoord waarschijnlijk met ‘euh…’ beginnen, maar voor oudere generaties, die van mijn grootouders bijvoorbeeld, was het heel duidelijk wat de voordelen zijn”, zei De Block. “Op sleutelmomenten in ons leven krijgen we met de sociale zekerheid te maken.”

De Block vroeg zich wel af of de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen nog steeds te rechtvaardigen zijn. “De roep klinkt steeds luider in de samenleving. Moeten we hierover geen langetermijnplanning afspreken?”. Daarnaast beklemtoonde ze dat de arbeidsmarkt zich moet wapenen tegen uitdagingen zoals de digitalisering. De slotsom is positief voor De Block. “De Belgische sociale zekerheid is een voorbeeld voor andere landen.”

De sociale partners die voor De Block het woord namen, hamerden in hun toespraken op het handhaven van het evenwicht tussen solidariteit en verzekering.

Paul Soete, voorzitter van het beheerscomité van de RSZ, benadrukte trots te zijn op de Belgische sociale zekerheid. Hij vergeleek het systeem met een kathedraal dat doorheen de jaren de tand des tijds doorstaan heeft. “Maar de sociale zekerheid is geen verworvenheid, er blijven belangrijke uitdagingen zoals de digitalisering, vergrijzing, migratie…”.

bron: Belga