Nieuw Strafwetboek maakt ontsnapping strafbaar

Nieuw Strafwetboek maakt ontsnapping strafbaar

Het nieuwe strafwetboek dat op tafel ligt in de Kamercommissie Justitie, maakt ontsnappen uit de gevangenis strafbaar. Vandaag is dat niet het geval, tenzij er bijvoorbeeld geweld bij komt kijken. Na de ontsnapping van vijf gevangenen uit de gevangenis van Turnhout pleiten verschillende partijen (CD&V, N-VA en Open Vld) ervoor ontsnappen op zich strafbaar te maken. Het ontsnappen op zich is dat vandaag de dag niet. Dat is wel het geval als er geweld, gijzeling of beschadiging van materiaal bij komt kijken. Maar dan nog zijn de straffen op die misdrijven van toepassing.

Wel is het zo dat een ontsnapping gevolgen kan hebben op latere beslissingen. Een strafuitvoeringsrechtbank kan bij een vraag om een vervroegde invrijheidstelling (VI) van een veroordeelde die eerder een ontsnappingspoging ondernam, in die poging een aanwijzing zien van onttrekkingsgevaar. Dat kan een grond zijn om die VI te weigeren.

In het nieuwe strafwetboek, dat nog door minister van Justitie Koen Geens (CD&V) werd ingediend, wordt ontsnappen wel strafbaar. Er staan straffen op van 1 tot 3 jaar cel. Die straffen gaan omhoog naar 3 tot 5 jaar indien er geweld of bedreigingen aan te pas kwamen. Eenzelfde verzwarende omstandigheid geldt ook voor bijvoorbeeld leden van het veiligheidskorps die gevangenen helpen ontsnappen. Gedetineerden die binnen de 48 uur uit eigen beweging terugkeren, zouden niet worden bestraft.

Ondertussen wijzen de vakbonden ACV en ACOD naar de overheid als verantwoordelijke voor de ontsnapping uit de gevangenis van Turnhout. Volgens hen investeert de die niet genoeg in gevangenispersoneel. “De overheid is de laatste tijd zeer gefocust geweest op de minimale dienstverlening. Maar incidenten zoals die van gisteren zullen zich vaker voordoen als er geen werk wordt gemaakt van voldoende personeel”, zegt Robby De Kaey, vrijgestelde van ACOD justitie. “We vragen om investeringen, dat was ook onze vraag op de staking van 12 december”, aldus De Kaey.

bron: Belga