“Ziekte of ongeval voor bevalling mag niet tellen als moederschapsverlof”

Ziekte of ongeval voor bevalling mag niet tellen als moederschapsverlof
Ziekte of ongeval voor bevalling mag niet tellen als moederschapsverlof

Zwangere vrouwen die arbeidsongeschikt raken (door ziekte of ongeval) in de laatste weken voor hun bevalling, zouden die dagen niet meer mogen verliezen als moederschapsverlof. Dat stellen de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) voor in een advies. Ze willen een effectieve opname mogelijk maken van de vijftien weken moederschapsverlof. De sociale partners in de NAR zullen tijdens de eerste helft van volgend jaar hiervoor een concreet voorstel uitwerken, zo blijkt vandaag uit een advies van de raad. De mogelijkheid zal onderzocht worden om arbeidsongeschikte dagen tijdens de laatste zes tot acht weken van de zwangerschap in fases over te dragen naar de postnatale moederschapsrust. “Er dient hierbij rekening te worden gehouden met de budgettaire impact voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en voor de werkgevers voor wat betreft de betaling van het gewaarborgd loon”, klinkt het bij de NAR. De Franstalige Ligue des familles reageert alvast tevreden op het advies.

Wat vaderschapsverlof/geboorteverlof betreft meent de Arbeidsraad dat dit effectief opgenomen zou moeten worden. De sociale partners zullen tijdens de eerste helft van volgend jaar bekijken hoe die doelstelling het best bereikt kan worden.

Bron: Belga