“Volgend najaar graafmachines aan het werk op Rechteroever”

Volgend najaar graafmachines aan het werk op Rechteroever

Nu de project-MER voor de Oosterweelverbinding op Rechteroever is goedgekeurd, kan de omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend en zullen, als daarmee alles volgens plan verloopt, in het najaar van 2020 de werken effectief van start kunnen gaan. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) in een reactie. Met de Oosterweelwerken zou de Antwerpse ring worden gesloten door de aanleg van een bijkomende tunnel onder de Schelde, een nieuw verkeersknooppunt op de grens tussen de haven en het Eilandje en tunnels onder het Albertkanaal die in beide richtingen zullen aansluiten op een deels verdiepte Antwerpse ring. “Wat goed is voor Antwerpen, de logistieke draaischijf van onze regio, is ook goed voor ons economische hinterland en de bereikbaarheid van Vlaanderen”, reageert minister Peeters.

“We kunnen het ons niet permitteren dat onze Antwerpse regio verder dichtslibt. Evenmin kunnen we het ons permitteren dat de Antwerpenaar alle lasten van logistiek tot in zijn woonomgeving moet ondergaan. Daarom staat dit project hoog op de agenda van de Vlaamse regering en kijk ik er als minister naar uit om volgend najaar de graafmachines aan het werk te zetten op Rechteroever.”

Volgens de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) zou het project ongeveer 10 miljard euro aan maatschappelijke baten opleveren. De Oosterweelverbinding zou volgens de project-MER niet alleen een oplossing bieden voor de Antwerpse mobiliteit, maar ook een grote bijdrage leveren voor een betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder. “Met het Toekomstverbond zijn burgerbewegingen, het havenbedrijf, het stadsbestuur en de Vlaamse regering er samen in geslaagd de leefbaarheid van de regio maximaal te verzoenen met een oplossing voor het mobiliteitsknelpunt”, vindt ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

bron: Belga