Strengere Europese normen voor veilig drinkwater

Strengere Europese normen voor veilig drinkwater

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben een akkoord bereikt over strengere kwaliteitsnormen voor drinkwater. Het moet nog meer Europeanen ertoe aanzetten om minder water uit plastic flesjes te drinken en hun dorst vaker aan de kraan te lessen. Het akkoord zet volgens de Europese Commissie wereldwijd een nieuwe standaard voor veilig drinkwater. Er komen strengere maximumlimieten voor vervuilende stoffen als lood en voor schadelijke bacteriën, en ook de aanwezigheid van microplastics en hormoonverstoorders wordt aangepakt. Daarnaast zullen burgers online gebruiksvriendelijke info kunnen vinden over de kwaliteit en het aanbod van drinkwater in hun regio.

De meeste Europeanen beschikken al over drinkwater van hoge kwaliteit. De herziening van de ruim twintig jaar oude richtlijn vormt een antwoord op de vraag van 1,6 miljoen burgers, verenigd in het Right2Water-burgerinitiatief, om een betere toegang tot veilig drinkwater te voorzien. De initiatiefnemers wezen erop dat ongeveer één miljoen Europeanen nog steeds niet van dat basisrecht kunnen genieten. Het Europees Parlement en de lidstaten moeten het akkoord nog formeel bekrachtigen.

bron: Belga