N-VA-voorstel gezinshereniging: Francken niet verbaasd over kritiek RvS en gaat door

N-VA-voorstel gezinshereniging: Francken niet verbaasd over kritiek RvS en gaat door

Kamerlid Theo Francken is niet verbaasd over de kritiek van de Raad van State over de inkomensgrens in het N-VA-wetsvoorstel over gezinshereniging. Hij wijst er ook op dat de Raad van State geen problemen heeft met de andere luiken van het voorstel. “We gaan voort met het voorstel dat op 22 januari in commissie geagendeerd staat. We gaan proberen een compromis te zoeken”, zei hij in een reactie aan Belga. Het was de N-VA zelf die in de commissie om het advies van de Raad had gevraagd, aldus Francken. De voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie herinnert eraan dat de Raad van State dezelfde redenering volgt als destijds bij het wetsvoorstel dat de inkomensvoorwaarde invoerde van 120 procent van het leefloon om een gezinshereniging te kunnen verkrijgen. “Ook toen vond de Raad van State dat disproportioneel, maar we hebben toen over heel de lijn gelijk gekregen van het Grondwettelijk Hof”, aldus Francken. “Met de verhoging van de inkomensgrens naar 140 procent willen we zeker zijn dat het gezin na de gezinshereniging zelfredzaam is.” Bovendien pleiten MR en Open Vld voor een inkomensgrens van 150 procent, vervolgt hij.

Theo Francken merkt nog op dat het wetsvoorstel ruimer is dan de inkomensgrens en dat de Raad van State daarop geen opmerkingen heeft. Zo voorziet de wet nu dat een erkende vluchteling tot 12 maanden na zijn erkenning vrijgesteld is van de inkomensverplichting. Het N-VA-voorstel brengt die periode terug tot drie maanden, “zoals in heel wat buurlanden”, verduidelijkt Francken.

bron: Belga