Mandaat van VN-missie in Congo met een jaar verlengd: minder soldaten, meer politie

Mandaat van VN-missie in Congo met een jaar verlengd: minder soldaten

De VN-Veiligheidsraad heeft vandaag unaniem ingestemd om het mandaat van Monusco, de VN-missie in de Democratische Republiek Congo, met een jaar te verlengen. Het nieuwe mandaat voorziet in minder soldaten en meer politieagenten. In de tekst wordt ook verwezen naar een definitief vertrek van Monusco, de duurste van alle VN-missies, maar zonder dat heel expliciet te maken. In maart werd het mandaat nog met negen maanden verlengd, en werd er tegelijk een “strategic review” besteld die moest onderzoeken tegen wanneer een vertrek van de duurste VN-missie opportuun is. De conclusie was dat dat ten vroegste kan vanaf 2022, maar de onderzoekers beklemtoonden dat aan de nodige voorwaarden voldaan zal moeten zijn, zoals hervormingen die zich aan het huidige tempo verderzetten. De V-raad vraagt ook om een toekomstige inperking van het troepenaantal te bestuderen, “in functie van de evolutie van de situatie op het terrein, vooral in regio’s waar de dreiging van gewapende groepen niet langer groot is”.

Momenteel zijn 15.900 militairen ontplooid binnen Monusco, hoewel het werkelijke plafond op 16.875 ligt. De Veiligheidsraad stemde ermee in het plafond te verlagen naar 14.660. Het gaat om een “politiek signaal”, aldus een diplomaat, naar de nieuwe machthebbers in Kinshasa. De politiemacht van de VN-missie krijgt er 360 mensen bij.

Begin dit jaar kende het land voor het eerst een democratische machtsoverdracht, maar oud-president Joseph Kabila heeft nog veel in de pap te brokken. Zo moet huidig president Félix Tshisekedi een vertrouweling van Kabila dulden als minister van Defensie. Het regime in Kinshasa werd ook niet gehoord voor de strategic review, omdat er tijdens het onderzoek nog geen regering was. Net zoals in New York zou ook Tshisekedi geen overhaast vertrek van Monusco willen. Onder Kabila klonk het nog dat Monusco niet snel genoeg kan vertrekken.

De tekst van het nieuwe mandaat werd opgesteld door Frankrijk, maar dat gebeurde in nauw overleg met België, dat momenteel als niet-permanent lid in de Veiligheidsraad zetelt. Het huidige budget van de Monusco benadert 1 miljard dollar. De VN is al een twintigtal jaar in Congo aanwezig met een militaire missie.

bron: Belga