Kamer keurt maatregelen tegen tekort aan geneesmiddelen goed

Kamer keurt maatregelen tegen tekort aan geneesmiddelen goed

De plenaire Kamer heeft vandaag het licht op groen gezet voor een reeks maatregelen die het tekort aan geneesmiddelen moeten helpen opvangen. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk een exportverbod in te stellen en farmabedrijven worden verplicht de oorzaak van een tekort te melden. Apothekers krijgen ook de mogelijkheid onmiddellijk een alternatief aan te bieden. De voorbije maanden doken geregeld berichten op over geneesmiddelen die onbeschikbaar zijn. De oorzaken zijn divers. Er kan sprake zijn van een probleem met de verdeling waardoor de medicijnen niet tot in de apotheek geraken, een echte onbeschikbaarheid omdat de bedrijven de geneesmiddelen niet kunnen leveren of eenvoudigweg een stopzetting.

Dat een medicijn niet beschikbaar is, kan problemen inhouden voor de patiënt. Vaak kan hij verder met een alternatief, maar veelal duurder medicijn en draait hij zelf op voor de kosten. N-VA en Open Vld dienden wetsvoorstellen in om daar een mouw aan te passen. Er waren enkel onthoudingen van PS, PVDA en Ecolo-Groen.

Een van de ingrepen is de mogelijkheid om een exportverbod in te voeren. Farmabedrijven worden verplicht de reden van een tekort te melden en er komt een leveringsplicht van drie dagen van de bedrijven aan de groothandelaars-verdelers.

Daarnaast krijgen apothekers onmiddellijk een alternatief voor wanneer het voorgeschreven geneesmiddel niet beschikbaar is. Dat voorkomt tijdverlies en onnodig veel administratieve last voor de huisartsen. Uiteraard wordt de apotheker verplicht de patiënt te informeren. De wettekst voorziet het wettelijk kader voor de ingreep, dat nog moet worden uitgewerkt via een koninklijk besluit.

Het voorstel voorziet ook dat de extra kost in geval van een duurder alternatief, niet meer voor rekening is van de patiënt. Het compensatiemechanisme moet er voor zorgen dat het bedrijf dat aan de basis ligt van het tekort, zelf opdraait voor de kosten, tenzij er sprake is van overmacht.

bron: Belga