Kamer handhaaft heffingen op omzet vergoedbare farmaceutische specialiteiten

Kamer handhaaft heffingen op omzet vergoedbare farmaceutische specialiteiten

De plenaire Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met een wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het Riziv ook volgend jaar kan rekenen op de opbrengst van heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en van een bijdrage op marketing. Het voorstel van Open Vld zet eigenlijk het beleid voort van de voorgaande jaren, maar omdat de regering in lopende zaken zit, wordt de heffing voortgezet via het parlement. Indiener Robby De Caluwé merkte op dat de heffingen dit jaar goed zijn voor 263 miljoen euro.

Het gaat meer concreet om drie heffingen: een heffing op de omzet van terugbetaalbare geneesmiddelen, een heffing op de omzet uit weesgeneesmiddelen en een compensatoire heffing op marketing. Als basisheffing op de omzet blijft de 6,73 procent gehandhaafd die al vele jaren geldt.

bron: Belga