“In plaats van hier boompje op te zetten, zou u beter buiten bomen planten”

In het Vlaams Parlement heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de kritiek van Groen en Groen-parlementslid Mieke Schauvliege op haar natuur- en bosbeleid gecounterd. “Wij voorzien deze legislatuur 97,5 miljoen euro extra, waarvan 60 miljoen euro voor extra bos en 37,5 miljoen euro voor extra natuur. Dat is het dubbele van wat u voorzien had in het verkiezingsprogramma. In plaats van hier een boompje te komen opzetten, kan u beter buiten een boompje gaat planten”, aldus minister Demir. Tijdens het begrotingsdebat in het Vlaams Parlement nam Groen-parlementslid Mieke Schauvliege donderdagavond het ruimte- en bosbeleid van minister Demir op de korrel. Volgens haar voorziet de regering onvoldoende middelen om de belofte van 10.000 hectare extra bos tegen 2030 te realiseren. “Om het ruimtebeslag tegen 2024 tot 3 hectare te beperken, moeten we meer dan 10.000 hectare open gebied herbestemmen. Maar er is in het beleid maar ruimte voor 600 ha, nog geen tiende van de doelstelling”, aldus Schauvliege.
Minister Demir riep Schauvliege op te “stoppen met het negativisme”. Volgens haar voorziet de regering de komende jaren 97,5 miljoen euro extra voor bijkomend bos en natuur. Nog volgens de N-VA-minister voorzag Groen in haar verkiezingsprogramma maar 50 miljoen euro extra. “U voorzag in uw verkiezingsprogramma veel minder en u komt tegen mij zeggen dat we de doelstelling niet gaan halen. Ik wil u de hand reiken om de doelstelling samen te realiseren. Laten we stoppen met al die negativiteit. Dit is iets positief. (…) In plaats van hier een boompje te komen opzetten, kan u beter buiten een boompje gaat planten”, aldus Demir.

bron: Belga