Beslissing Brusselse bouwmeester wordt in januari genomen

Beslissing Brusselse bouwmeester wordt in januari genomen

De Brusselse regering heeft vandaag minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet de opdracht gegeven onderhandelingen te voeren voor de aanstelling van een nieuwe bouwmeester van het Brussels Gewest. Het mandaat van de huidige Brusselse bouwmeester, Kristaan Borret, loopt eind dit jaar af. In mei schreef het Brussels Gewest op basis van een mededingingsprocedure met onderhandeling en Europese bekendmaking een overheidsopdracht voor diensten uit voor de aanstelling van een nieuwe bouwmeester voor de komende vijf jaar. De bouwmeester heeft als taak “de architecturale, stedelijke en landschapskwaliteit in de stad te verbeteren en een ambitieuze strategische visie daarop te bevorderen”.

Deze zomer liet de huidige bouwmeester Kristiaan Borret verstaan dat hij een nieuw mandaat wel zag zitten. Borret verdiende voordien zijn sporen als Antwerps bouwmeester.

Vandaag boog de regering zich over het advies van het adviescomité van 29 november. Daarop kregen Rudi Vervoort en Pascal Smet de opdracht om onderhandelingen te starten. In januari doen ze de regering dan een voorstel voor een nieuwe bouwmeester.

bron: Belga