Vogel van 2020 is de goudvink

Vogel van 2020 is de goudvink

De vogel van het jaar is de goudvink. Dat maakt Vogelbescherming Vlaanderen bekend. Op de tweede plaats staat de hop en op de derde plaats de bonte specht. Tijdens de periode 2000-2002 werd de populatie goudvinken in Vlaanderen geschat op slechts 150-280 broedparen, hoewel het inventariseren van deze soort niet zo evident is. De vogels leven tijdens de broedperiode immers zeer teruggetrokken waardoor een goede terrein- en soortkennis noodzakelijk zijn om hen op te sporen.

In gebieden met lage dichtheden is de kans groot om een aantal broedparen te missen. In de meest recente Vlaamse rode lijst van broedvogels, staat de goudvink in de categorie “bijna in gevaar”. Dat komt door haar kleine populatiegrootte.

bron: Belga