Steden en gemeenten blijven investeringen te hoog budgetteren

Steden en gemeenten blijven investeringen te hoog budgetteren

De Vlaamse steden en gemeenten hebben tijdens het verkiezingsjaar 2018 ruim 1,8 miljard euro geïnvesteerd. Dat is ruim 400 miljoen euro meer dan in 2017. Dat blijkt uit cijfers van advieskantoor BDO. Ondanks die toename blijkt dat de helft van de gemeenten nog niet de helft uitvoert van wat ze gebudgetteerd hadden. Steden en gemeenten geven traditioneel meer uit tijdens een verkiezingsjaar. Dat was vorig jaar, toen er op 14 oktober gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden, niet anders. Volgens een analyse van BDO gaven de lokale besturen 23 procent meer uit dan in 2017. Het ging om investeringen in materiële vaste activa zoals gebouwen, pleinen of wegen en immateriële vaste activa zoals bijzondere plannen van aanleg. Omgerekend gaat het om 283 euro per Vlaming. De grootste stijging werd genoteerd in Vlaams-Brabant (+55 procent).

En toch blijkt dat liefst 169 van de 305 geanalyseerde steden en gemeenten in Vlaanderen minder dan de helft van de gebudgetteerde projecten effectief uitvoeren. Bovendien halen 27 gemeenten maar een realisatiegraad van 20 procent. “De gemeenten blijven in hetzelfde bedje ziek: ze hebben de gewoonte te veel te budgetteren”, zegt expert lokale besturen Bert Gijstels van BDO. Hij roept de nieuwe besturen op realistischer aan de slag te gaan bij de opmaak van hun meerjarenplannen.

bron: Belga