Sociaal fonds gas en elektriciteit voor eerst in jaren opnieuw geïndexeerd

Sociaal fonds gas en elektriciteit voor eerst in jaren opnieuw geïndexeerd

De middelen voor het sociale fonds gas en elektriciteit, waarmee OCMW’s mensen in energiearmoede helpen, worden voor het eerst in jaren opnieuw geïndexeerd. Dat heeft de Kamercommissie Energie deze namiddag unaniem beslist op initiatief van Groen-Kamerlid Tinne Van der Straeten. Door de indexering krijgt het fonds zes miljoen euro extra. Steeds meer mensen hebben het moeilijk om hun energiefactuur tijdig te betalen. Om mensen in energiearmoede te helpen, werd een sociaal fonds opgericht. Dat geeft middelen aan de OCMW’s, waarmee deze mensen in energiearmoede kunnen helpen, bijvoorbeeld om energiezuinigere toestellen aan te kopen of ingrepen te doen waarmee hun energieverbruik daalt. In 2017 deden meer dan 120.000 mensen er een beroep op.

De middelen voor het fonds worden opgehaald via de elektriciteitsfactuur. In 2012 werden deze middelen niet meer geïndexeerd, omdat de toenmalige regering-Di Rupo de btw op elektriciteit verlaagd had van 21 naar 6 procent. Intussen is die btw opnieuw verhoogd maar het fonds werd tot op vandaag niet opnieuw geïndexeerd. Het Platform tegen Energiearmoede – beheerd door de Koning Boudewijnstichting – pleitte er enkele maanden geleden al voor om de bevriezing stop te zetten.

De Kamercommissie Energie moest vandaag twee besluiten bekrachtigen waarmee de regering het fonds opnieuw kan spijzen. Tinne Van der Straeten diende een amendement in om de bedragen opnieuw te indexeren, zodat het bedrag opgetrokken wordt van 53 naar 59 miljoen euro. Volgens de groene politica nemen de noden immers toe: volgens een studie van energiewaakhond CREG verkeren zo’n 400.000 mensen in ons land in energiearmoede.

De indexering – die uiteindelijk de steun kreeg van nagenoeg alle partijen – zal geen gevolgen hebben voor de elektriciteitsfactuur van de gezinnen. De bijkomende middelen worden immers gehaald uit een “slapend” fonds bij de CREG.

bron: Belga