Charles Michel spreekt Europees Parlement eerste keer toe

Charles Michel spreekt Europees Parlement eerste keer toe

Charles Michel heeft vandaag voor de eerste keer het Europees Parlement toegesproken sinds hij begin december aantrad als voorzitter van de Europese Raad. De ex-premier deed er de conclusies van de Europese top van vorige week uiteen, en kreeg kritiek op het uitblijven van lange gesprekken over de volgende Europese meerjarenbegroting. De Europese meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027 wordt één van de eerste grote dossiers op het bord van Michel. Het thema stond al op de agenda van de Europese top van vorige week donderdag en vrijdag, maar werd toen maar kort besproken. De top werd grotendeels weggekaapt door het klimaat en de Green Deal van de Europese Commissie, met daarin de doelstelling om Europa klimaatneutraal te maken tegen 2050.

Maar die doelstelling kan niet losgekoppeld worden van de nodige financiële middelen om ze te bereiken, stipten de fractieleiders van de christendemocratische EVP, de sociaaldemocraten van S&D en het liberale Renew Europe aan. “De overgang is gelinkt aan het meerjarig financieel kader, en daar heeft u bijna niet over gesproken”, zei EVP-fractieleider Manfred Weber. “We kijken positief naar de doelstelling om klimaatneutraal te worden, maar de meerjarenbegroting was de olifant in de kamer”, klonk het bij Iratxe Garcia van S&D.

Het opstellen van een nieuwe meerjarenbegroting is traditioneel een huzarenstukje. De onderhandelingen over het meerjarig financieel kader zijn al een tijdje in volle gang, maar het compromisvoorstel van Finland, nog tot eind dit jaar voorzitter van de EU, is niet naar de zin van de Commissie.

Die kritiek echoode vandaag in het Europees Parlement in Straatsburg. Het voorstel is “niet realistisch”, zei Garcia, die ook hekelde dat er minder middelen zouden gaan naar landbouw en cohesiebeleid. “We kunnen ons afvragen hoe er geld voorzien zal worden voor een rechtvaardig overgangsfonds”, zei de Spaanse. Ze verwees daarmee naar een kernelement van de Green Deal waardoor regio’s die het moeilijk hebben met de overgang naar klimaatneutraliteit, een beroep zouden kunnen doen op financiële hulp.

bron: Belga