“We hebben de meest charismatische jongerenvoorzitter van alle partijen”, reageert Coens

We hebben de meest charismatische jongerenvoorzitter van alle partijen

CD&V-voorzitter Joachim Coens is niet verbaasd dat zijn tegenkandidaat Sammy Mahdi het bij de voorzittersverkiezingen goed deed bij de jongeren. “We hebben de meest charismatische jongerenvoorzitter van alle Vlaamse partijen”, aldus Coens. Hij herinnert eraan dat Mahdi de komende tijd ruimte zal krijgen. Meteen kondigt Coens vernieuwing aan bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Coens reageert daarmee op het bericht over de steekproef die tijdens de voorzittersverkiezingen bij CD&V werd gehouden. Hij benadrukt dat 23.000 leden zich konden uitspreken en er veel betrokkenheid was. Bovendien kon elk lid een stem uitbrengen, zowel elektronisch als op papier, en moesten de leden zich niet naar een congres verplaatsen “zoals bij andere partijen bijvoorbeeld wel het geval was”.
Wat de inhoud van de steekproef betreft, “zou het tegendeel eerder verbazen dat een jongerenvoorzitter niet populair is bij jongeren”. Tijdens zijn overwinningsspeech lonkte Coens ook expliciet naar de stedelijke CDF&V’ers en reikte hij Mahdi de hand. “Dit is een nieuwe start voor de christendemocratie en ik zal dat niet alleen doen. Ik reken op iedereen van jullie, in het bijzonder op Sammy”, luidde het op 6 december. Coens herhaalt nu dat Mahdi zeker ruimte zal krijgen en dat alle leden – ook in de steden – op hem kunnen rekenen.
Coens blikt meteen al vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. In steden als Gent en Antwerpen zullen de lijsten dan worden getrokken door nieuwe mensen. Ter herinnering: bij de verkiezingen van eind vorig jaar waren respectievelijk Mieke Van Hecke en Kris Peeters daar de lijsttrekkers.

bron: Belga