Vaderschap, borstvoeding en IVF binnenkort beschermd tegen discriminatie

Vaderschap

Naast moederschap worden ook vaderschap, borstvoeding en IVF binnenkort beschermd tegen discriminiatie. De Kamercommissie Gelijke Kansen heeft daarover vandaag unaniem een wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Els Van Hoof goedgekeurd. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat vaderschap wordt opgenomen als een beschermd criterium in de Genderdiscriminatiewet. “Zo is het voor iedereen duidelijk dat seksisme ten aanzien van mannen op basis van hun rol als vader net zo min thuis hoort in onze samenleving, als het seksisme ten aanzien van vrouwen en hun rol als moeder”, legt Van Hoof uit. “Vandaag de dag hebben vaders echter nog onvoldoende rechtsmiddelen om discriminatie, bijvoorbeeld voor het opnemen van vaderschapsverlof, aan te vechten. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), is nog steeds niet bevoegd om vorderingen in te stellen als vaders gediscrimineerd worden”.

Ook borstvoeding en medische begeleide voortplanting worden beschermde criteria.Vrouwen ondervinden nog vaak discriminatie omdat ze borstvoeding geven. Uit onderzoek van het IGVM blijkt dat bij 20% van de ondervraagde vrouwen de werkgever geen borstvoedingspauzes toestaat, terwijl dat wettelijk zou moeten. Ook vrouwen die medisch begeleide voortplanting of ivf ondergaan ervaren discriminatie. Werkgevers ervaren afwezigheden voor in-vitrofertilisatiebehandelingen vaak als onrechtmatig. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen noteerde verschillende getuigenissen van vrouwen die negatief geëvalueerd of zelfs ontslagen werden.

bron: Belga