Somers laat Agentschap Integratie en Inburgering doorlichten

Somers laat Agentschap Integratie en Inburgering doorlichten

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) gaat een visitatiecommissie organiseren om het Agentschap Integratie en Inburgering door te lichten. “Sinds mijn aantreden als minister is het duidelijk dat er nog heel veel werk op de plank ligt.” Over het Agentschap Integratie en Inburgering was de vorige legislatuur al heel wat te doen. Toenmalig minister Liesbeth Homans (N-VA) voerde er een herstructurering door, omdat de vluchtelingenstroom was afgenomen en er bijgevolg minder mensen een inburgeringstraject moesten volgen. Dat leidde tot lange wachtlijsten, volgens de vakbonden omdat er meer medewerkers moesten vertrekken dan er werden aangeworven voor de asielcrisis, en omdat het aantal inburgeringstrajecten niet zo sterk afnam als verwacht.

Bart Somers, die het departement sinds oktober in handen heeft, stelt zich “ernstige vragen” bij de werking van het Agentschap, zegt hij. Zo zijn er volgens de minister nog altijd wachtlijsten voor de cursussen maatschappelijke oriëntatie, ontbreken overeenkomsten met de sectoren die het aanbod van sociaal tolken financieren en moet er dringend werk gemaakt worden van innovatie in het aanbod.

De minister wil nu een visitatiecommissie organiseren om het Agentschap door te lichten. Die moet in overleg met de betrokkenen de situatie in kaart brengen en oplossingen helpen aanreiken. Somers roept de directie en het bestuur van het Agentschap op “in alle transparantie mee te werken”. “Het is voor mij duidelijk dat hier nog heel veel werk op de plank ligt. We moeten het Agentschap uitbouwen tot een performante, moderne en efficiënte organisatie.”

bron: Belga