Regeringen morgen bijeen over Belgisch klimaatplan

Regeringen morgen bijeen over Belgisch klimaatplan

De federale regering en de Vlaamse, Waalse en Brusselse regering keuren morgen op het Overlegcomité formeel het Belgisch klimaatplan goed dat ons land voor het einde van het jaar moet indienen bij de Europese Commissie. Dat plan zal de bundeling zijn van de verschillende klimaatplannen die de afzonderlijke regeringen uitwerkten. Het nationaal energie- en klimaatplan (NEKP) moet ons land toelaten om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35% te doen dalen en moet mee zorgen voor de Europese doelstelling om tegen 2030 het aandeel hernieuwbare energie op te trekken tot minstens 32%.

Het Vlaamse luik van het plan liet het langste op zich wachten. Net voor de VN-klimaattop in Madrid raakte de Vlaamse regering het intern eens over een plan dat moet leiden tot een daling van 32,6%, al zouden bijkomende innovaties de volgende jaren zouden moeten leiden tot de beoogde 35% minderuitstoot. Een snelheidsbeperking van 100 km per uur op de Brusselse ring is één van de opvallende maatregelen in het plan.

De Brusselse regering leverde als eerste haar huiswerk in. Een “isolatiegolf” voor de gebouwen en het terugdringen van het verkeer met 30% in de wijken moet zorgen voor een daling van de uitstoot met 40%. De Waalse regering mikt dan weer op een daling van 55% van de uitstoot.

Het federale luik van het plan zet investeringen in het spoor centraal. Er wordt gesproken van 35 miljard euro investeringen in het spoor tussen nu en 2030, ofte vijf miljard euro meer dan nu al is voorzien. Die extra vijf miljard euro komt overeen met wat de spoorbedrijven zelf vragen. Er zou ook een plan komen om de subsidies voor fossiele brandstoffen tegen 2030 geleidelijk te laten verdwijnen.

bron: Belga