PVDA stelt voor om Vlaamse partijdotaties met 60 procent te verminderen

PVDA stelt voor om Vlaamse partijdotaties met 60 procent te verminderen

De PVDA stelt voor om de partijdotaties die door het Vlaams Parlement betaald worden, met 60 procent te verminderen. “Alle partijen in het Vlaams Parlement krijgen al royaal centen toebedeeld vanuit de Kamer”, zegt fractievoorzitter Jos D’Haese. “Waarom moeten ze in het Vlaams Parlement nog een tweede keer langs de kassa passeren?” Volgens de partij zou de afschaffing zo’n 7 miljoen euro opleveren. “Met dat geld kan je de besparing van 60 procent op de projectsubsidies terugdraaien én zorgen dat de budgetten voor preventie niet moeten dalen”, stelt PVDA in een mededeling. De PVDA reageert met haar voorstel op berichten dat er binnen het bureau van het Vlaams Parlement, waar de partij niet in zetelt, geen consensus gevonden kon worden over een besparing op de partijdotaties. De partijen kunnen rekenen op bijna 13 miljoen aan werkingsmiddelen en dotaties. Samen met de dotaties van de Kamer kunnen de Vlaamse partijen rekenen op een 40 miljoen euro.

“Als het over het middenveld, de cultuur of godbetert zelfmoordpreventie gaat, dan kan de hakbijl niet snel genoeg neerdalen”, hekelt D’Haese. “Maar als het de eigen privileges betreft kan het ‘niet rap in de marge’, dan moet er eerst een ‘degelijk debat’ gevoerd worden? Veel cynischer kan het niet worden.”

De PVDA merkt nog op dat zij de minste subsidies van het Vlaams Parlement krijgen. De partij telt vijf verkozenen, waardoor ze wel een fractie maar geen erkende fractie zijn. Dat betekent onder meer dat ze wel werkingsmiddelen krijgt, maar geen dotatie.

bron: Belga