Smet wil inventaris van oude liften

Smet wil inventaris van oude liften

Brussels staatssecretaris van Stedenbouw Pascal Smet wil begin volgend jaar een lastenboek klaar hebben voor een inventaris van de honderden, mogelijk duizenden liften die voor 1958 gebouwd werden. Dat kondigde hij aan in de commissie Territoriale Ontwikkeling van het Brussels Parlement waar hij door meerdere parlementsleden geïnterpelleerd werd. Heel wat eigenaars vrezen dat hun oude liften, die een grote patrimoniumwaarde hebben, bedreigd zijn door de gestandaardiseerde risicoanalyses die uitgevoerd worden door de erkende controlediensten.

De afgelopen jaren werd de reglementering rond de veiligheid verstrengd op basis van een koninklijk besluit van 2003. In een eerste fase werden de liften van na maart 1984 gecontroleerd, nadien was het beurt aan de liften die na 1958 geplaatst werden. De liften die nog ouder waren, kregen uitstel tot eind 2022 om aan de huidige veiligheidsnormen te beantwoorden.

Oude liften zijn vaak open en hebben geen scheidingswand, wat de kans op ongevallen verhoogt. Het gaat bijvoorbeeld om exemplaren die in het midden van de traphal staan, waarrond de trap zich naar boven slingert. Maar moderne technieken, zoals een scherm van sensoren dat de lift automatisch tot stilstand brengt als een persoon of een voorwerp te dicht bij de trapleuning komt, kunnen daar een mouw aan passen.

Volgens de specialisten die door de lifteigenaars geraadpleegd werden, kunnen de funderingen van een oud gebouw van vijf verdiepingen het gewicht van een gesloten liftkooi – om de gestandaardiseerde testen te kunnen doorstaan – niet dragen. Daarom pleiten ze voor een toepassing van de ‘Kinney’-test, die internationaal erkend is.

Staatssecretaris Smet zei erg gevoelig te zijn voor de problematiek. Hij beloofde in de komende weken werk te maken van een lastenboek voor het opstellen van een inventaris die tot vandaag niet bestaat. Pascal Smet wil ook kijken hoe de problematiek in het buitenland aangepakt wordt. Hij wil ook aan tafel gaan zitten met de federale FOD Economie en met de controledienst SECT om de argumenten te kennen waarom de Kinney-procedure geweigerd wordt. “Het is surrealistische dat men bijna naar Mars kan reizen, maar dat men geen lift ouder dan 1958 kan herstellen”, vond Pascal Smet.

bron: Belga