Jeff Hoeyberghs – Studentenvereniging KVHV verliest toegang tot Gentse stadsgebouwen

Studentenvereniging KVHV verliest de toegang tot de toegang tot zalen die de stad Gent ter beschikking stelt. Dat is maandag gebleken op de Gentse gemeenteraad. Erkende studentenverenigingen krijgen korting wanneer ze een ruimte huren voor bepaalde evenementen. Maar KVHV werd geschorst na een omstreden lezing door Jeff Hoeyberghs, die een reeks seksistische uitspraken deed. Gemeenteraadslid Hafsa El-Bazioui (Groen) vroeg of de schorsing ook gevolgen had voor de privileges die erkende studentenverenigingen bij de stad Gent genieten. Erkende studentenverenigingen krijgen naast universitaire privileges ook bij de stad Gent enkele facilitaire voorrechten. Zo krijgen ze korting bij de huur van een zaal uit het stedelijk patrimonium en kunnen ze gratis gebruik maken van de uitleendienst.
Ze krijgen bovendien een vrijstelling van belasting bij het gebruik van de openbare weg en kunnen aanspraak maken op subsidies bij de organisatie van sommige activiteiten. Maar het KVHV werd geschorst voor een periode van twee maanden en moet zich distantiëren van de omstreden uitspraken. “Met deze beslissing voldoet KVHV niet langer aan artikel 4 van het stedelijk reglement”, geeft schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) aan.

bron: Belga