“Ik ben erfgenaam van mei ’68”

Ik ben erfgenaam van mei '68

“Ik ben een erfgenaam van mei ’68. Ik was 14 in 1968, maar in de jaren ’70, in de jaren waarin ik volwassen werd, zijn we volop aan de slag gegaan met het gedachtegoed van ’68, met het streven naar bevrijding en emancipatie”. Dat heeft Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte maandagavond in Leuven gezegd tijdens een viering naar aanleiding van zijn nakend afscheid als gouverneur. De Witte is jurist van opleiding en werd na enkele jaren kabinetsmedewerker geweest te zijn van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback in 1995 gouverneur van de nieuw opgerichte provincie Vlaams-Brabant. Normaliter zou hij wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op 1 januari 2020 opstappen als gouverneur. Omdat de Vlaamse regering echter nog geen beslissing genomen heeft over een opvolger ging De Witte in op de recente vraag om nog enkele maanden aan te blijven.
In zijn slotwoord benadrukte De Witte enerzijds het belang van een correct en eerlijk bestuur, maar anderzijds ook de noodzaak te streven naar vrijheid, gelijkheid en solidariteit. “Als we aan het individu de reële mogelijkheid willen geven om iets van zijn leven te maken, op vlak van onderwijs, van werk, van persoonlijke ontwikkeling, van cultuurbeleving, dan moeten we structurele ongelijkheden wegwerken, ongelijkheden van geslacht of geaardheid, van plaats op de sociale ladder, van afkomst. De opdracht van de overheid is om de voorwaarden te creëren waardoor ieder mens zich naar eigen keuze kan ontplooien”.

bron: Belga