Gemeenteraad Mechelen – “Duidelijk signaal geven over werkingsmiddelen Kazerne Dossin”

Tijdens de bespreking van de begroting en meerjarenplanning 2020-25 heeft oppositiepartij CD&V het Mechels stadsbestuur gevraagd om een duidelijk signaal te geven aan Kazerne Dossin. Het memoriaal, museum en documentatiecentrum over holocaust en mensenrechten in Mechelen ligt onder vuur nadat het vorige week een prijsuitreiking van Pax Christi weigerde. In de begroting staat een toelage aan Kazerne Dossin voor de komende jaren. Pax Christi zou donderdagavond de titel ‘Ambassadeur voor de vrede’ uitreiken aan Artsen Zonder Grenzen en Midden-Oosten-experte Brigitte Herremans. Maar Herremans liet zich eerder kritisch uit over Israël waardoor een deel van de joodse gemeenschap haar komst naar het museum niet zag zitten. Om die reden moest de prijsuitreiking op het laatste moment uitwijken naar de nabijgelegen bibliotheek Het Predikheren.
Tijdens de bespreking van de begroting haalde CD&V-raadslid Hamid Riffi de gebeurtenis aan. “Er is een probleem met de instelling van de raad van bestuur van Kazerne Dossin”, zei hij. “We moeten de werkingstoelage niet afnemen maar ze wel gebruiken om een voet binnen te houden en een duidelijk signaal te geven. Kazerne Dossin heeft twee taken – rond holocaust en rond mensenrechten – en die zijn beide even belangrijk. De werking opsplitsen, wat nu een denkpiste is, is geen goed idee.”
Fractieleider van de meerderheid Kristof Calvo (Open Vld-Groen-m+) vond het begrotingsdebat geen goed moment om daarover te spreken. “We moeten geen commotie toevoegen aan de commotie”, zei hij. “Dossin is voor onze stad onmisbaar maar het is evident dat we in de gaten houden wat daar gebeurt. Beide opdrachten, de holocaust en de mensenrechten, zijn geen concurrentie van elkaar en we moeten erover waken dat ze beide worden vervuld. Maar dreigen met het afpakken van een subsidie is geen goed plan.”
Riffi hamerde op een duidelijk standpunt vanuit het stadsbestuur, maar bleef op zijn honger zitten. De discussie zal wellicht tijdens een latere gemeenteraadszitting of raadscommissie verdergezet worden.
Voor 2020 voorziet de stad een werkingssubsidie van 40.000 euro voor Kazerne Dossin, de jaren nadien is jaarlijks 25.000 euro voorzien.

bron: Belga