Top sluit af zonder akkoord over handel uitstootrechten en met minimaal slotakkoord

Top sluit af zonder akkoord over handel uitstootrechten en met minimaal slotakkoord

De bijna 200 aanwezige landen hebben de klimaatconferentie in Madrid afgesloten met een weinig ambitieus slotakkoord. Over de handel in uitstootrechten kwam bovendien geen akkoord uit de bus. Die discussie over artikel 6 van van het klimaatakkoord van Parijs (2015) werd ditmaal naar de klimaattop van volgend jaar in Glasgow verwezen. De landen onderstrepen in het slotakkoord de “hoogdringendheid” om actie te ondernemen tegen de opwarming van de aarde. Maar er is geen akkoord over de essentiële punten die nodig zijn om de klimaatproblematiek aan te pakken. De oproepen van de milieuorganisaties bleven onbeantwoord.

Zo was er opnieuw de discussie over de marktmechanismen voor de handel in emissies (artikel 6). Het gaat om zeer technische materie, die evenwel zeer belangrijk is. Als het kader voor de handel in uitstootrechten te vaag of te laks is, kan dat het klimaatakkoord van Parijs op de helling zetten. De landen kwamen in de Franse hoofdstad overeen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden, in vergelijking met de pre-industriële periode, en indien mogelijk tot 1,5 graad.

Ondanks verlengingen en twee nachtelijke onderhandelingen was het onmogelijk om een slotpositie overeen te komen die voor iedereen aanvaardbaar is. Ook een jaar geleden in Katowice was dat al het geval. De top in Madrid, die normaliter vrijdag afgerond had moeten zijn, gaat alleszins de geschiedenisboeken in als de langste klimaattop.

bron: Belga