Klimaatconferentie Madrid – “Had top van ambitie moeten worden, maar werd die van ontgoocheling”

De klimaattop in Madrid, die pas zondag afliep, had de top moeten worden waarin de “regels voor de uitvoering van het akkoord van Parijs afgewerkt hadden moeten worden en het ambitieniveau omhoog moest”. Maar uiteindelijk is het “de top van de ontgoocheling” geworden, zegt Jean-Pascal van Ypersele, klimatoloog van de UCLouvain. “Het eindresultaat is zwak, zeer zwak. Het stemt niet overeen met wat noodzakelijk is. Op de Europese Unie na (die het nog concreet moet maken, nvdr), heeft geen enkele grote uitstoter van broeikasgassen al een serieus plan aangekondigd om tot CO2-neutraliteit te komen in 2050. Het IPCC heeft getoond dat die nodig is om de opwarming met anderhalve graad niet te overschrijden”, zegt de Belgische wetenschapper en gewezen vicevoorzitter van het IPCC.
Een magere troost is dat op de klimaattop vermeden is dat er in alle haast slechte regels zouden goedgekeurd worden voor de CO2-markten, die bijvoorbeeld geen clausule zouden hebben voor de bescherming van de mensenrechten. “Beter zo”, zegt Van Ypersele, die ook wetenschappelijk adviseur is van de Belgische delegatie op de klimaattop, de zogenaamde COP25.
“De grootste ontgoochelden zullen ongetwijfeld de talrijke jongeren zijn die er voor het eerst aan deelgenomen hebben, geïnspireerd door Greta Thunberg, die twee keer de Atlantische Oceaan is overgestoken om er te spreken”, zei hij. En hij vermoedt dat de vele betogers die hun leiders vroegen om meer actie en ambitie waarschijnlijk dat gevoel zullen delen.
“De kleine vooruitgang die geboekt is (zoals een actieprogramma rond gender, nvdr) is bijkomstig in vergelijking met de echte inzet van het klimaatakkoord: de uitstoot verminderen, en snel, zodat onze planeet bewoonbaar blijft voor iedereen”, aldus Van Ypersele.

bron: Belga