‘COP25-top verlamd terwijl de wereld om actie schreeuwt’

'COP25-top verlamd terwijl de wereld om actie schreeuwt'

“De wereld schreeuwt om klimaatactie, maar deze top heeft nauwelijks gereageerd. De armste landen zitten in een sprint om te overleven, maar veel regeringen zijn nog maar net in gang geschoten. In plaats van zich te engageren voor ambitieuzere emissiereducties, hebben landen ruzie gemaakt over technische details”, zegt Chema Vera, internationaal directeur van Oxfam, in een persbericht. “Armere landen spraken met één stem om geld te vragen om hen te helpen herstellen van het verlies en de schade die de klimaatnoodtoestand hen heeft toegebracht. De rijke landen hebben elke truk van de foor gebruikt om de vooruitgang tegen te houden en te voorkomen dat ze hun deel zouden moeten betalen”, vindt de ngo.

In plaats van zich in te zetten voor ambitieuzere emissiereducties, hebben landen ruzie gemaakt over technische details. “De toezeggingen die tot nu toe gedaan zijn, zijn afkomstig van landen die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 10 procent van de wereldwijde uitstoot. Zij zullen niet voorkomen dat de temperatuur wereldwijd boven de 1,5°C blijft stijgen. Als we enige kans willen hebben om catastrofale klimaateffecten te vermijden, is het van cruciaal belang dat alle landen – onder leiding van de grootste vervuilers – zich ertoe verbinden om begin 2020 veel grotere emissiereducties te realiseren, stelt Oxfam.

Rijke landen verstrekken volgens de ngo niet de middelen die nodig zijn om arme landen te helpen zich aan te passen aan de klimaatcrisis. “Rijke vervuilende landen hebben bijna 90 miljoen dollar toegezegd voor nieuwe financiering voor aanpassing in Madrid en extra toezeggingen gedaan aan het Groene Klimaatfonds. De doelstelling om in 2020 100 miljard dollar per jaar aan klimaatfinanciering te bereiken blijft een verre droom”, oordeelt Oxfam.

“Onze hoop rust op de miljoenen mensen over de hele wereld die de straat opgaan om klimaatgerechtigheid te eisen. Regeringen moeten luisteren en in 2020 terugkomen met de inzet en ambitie die nodig zijn om het Klimaatverdrag van Parijs te verwezenlijken.”

bron: Belga