Akkoord biedt geen antwoord op noden kwetsbare landen, vindt de Klimaatcoalitie

Akkoord biedt geen antwoord op noden kwetsbare landen

De Klimaatcoalitie, de koepel van tientallen middenveldorganisaties, reageert teleurgesteld op het einde van de Klimaattop COP25 in Madrid. Er gaapt een kloof tussen de roep van de straat en wat de onderhandelaars hebben bereikt, het compromis blinkt uit in vaagheid en het resultaat biedt nauwelijks een antwoord op de noden van de kwetsbare landen, luidt het. “De klimaatcrisis treft nu al miljoenen mensen. De armste landen mogen niet opdraaien voor de kosten van een crisis die ze niet veroorzaakt hebben. Extra financiering is cruciaal”, zegt de Klimaatcoalitie, die vindt dat de bezorgdheden van kwetsbare landen niet werden gehoord, en dat terwijl de klimaatcrisis steeds vaker toeslaat.

De Klimaatcoalitie vindt het uiteindelijk nog goed nieuws dat de besprekingen over de internationale koolstofmarkten opnieuw werd uitgesteld. Maar dan wel omwille van de “boekhoudkundige creativiteit en ontluisterende voorstellen” die in Madrid op tafel lagen. “Enkele voorstellen dreigden ertoe te leiden dat landen op papier in lijn zouden kunnen zijn met het Akkoord van Parijs, zonder dat de uitstoot echt vermindert. Bovendien gaf de voorgestelde tekst onvoldoende garanties op respect voor mensenrechten”.

De organisaties roepen de deelnemende landen op een tandje bij te steken om tijdens de volgende Klimaattop in Glasgow versterkte ambities af te kloppen. Ze verwijzen daarbij naar de lancering van de Green Deal en de beslissing om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn op Europees niveau. “Het is essentieel dat België naar dit signaal van de EU luistert. Ons land moet zich bij de meest ambitieuze landen voegen en een verhoging van de Europese 2030-doelstelling steunen”, zegt de Klimaatcoalitie.

bron: Belga