“Tijdskader voor handelsakkoord met VK is zeer uitdagend”

Tijdskader voor handelsakkoord met VK is zeer uitdagend

Nu het er na de verkiezingsoverwinning van de Conservatieve Partij naar uitziet dat het Verenigd Koninkrijk het brexit-akkoord snel zal goedkeuren, maakt de Europese Unie zich op voor de volgende fase van de brexit: de onderhandelingen over een bilateraal (handels)akkoord, die tegen eind 2020 afgerond moeten zijn. “Dat tijdskader is zeer uitdagend”, zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. “We zullen prioriteiten moeten stellen.” Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie tegen eind januari verlaten zal hebben, treedt een overgangsperiode in werking die het land ertoe verbindt alle Europese regels te blijven naleven, ook al is het dan strikt genomen geen EU-lidstaat meer. Die transitie loopt op 31 december 2020 af en premier Boris Johnson heeft al duidelijk gemaakt dat hij die periode niet wil verlengen. Vanaf 1 januari 2021 zal het VK dus een echt ‘derde land’ zijn voor de Europese Unie.

Dat betekent dat de Europese en Britse onderhandelaars vanaf 1 februari elf maanden de tijd hebben om een akkoord te sluiten dat de bilaterale Brits-Europese relaties vorm geeft. “Dat tijdskader is bijzonder uitdagend. We zullen zo snel als mogelijk moeten werken”, zei Commissievoorzitter von der Leyen vrijdagmiddag, na de tweede dag van de Europese top. “Maar laat mij benadrukken dat we op het einde een partnerschap zonder voorgaande tot stand zullen hebben gebracht.”

Omdat elf maanden kort is om een breed akkoord te sluiten, zal de Commissie – die namens de EU de onderhandelingen zal voeren – prioriteiten moeten stellen. Von der Leyen: “We zullen onze specifieke focus leggen op die terreinen die economisch verstorend kunnen werken als ze eind 2020 niet afgehandeld zijn. Het gaat om zaken waarvoor geen internationaal vangnet bestaat en waar we evenmin unilaterale maatregelen kunnen nemen.”

Von der Leyen herhaalde dat een ‘level playing field’ van het allerhoogste belang is, zodat Britten en Europeanen elkaar geen oneerlijke concurrentie kunnen aandoen. “We mikken op een akkoord zonder tarieven, zonder quota en zonder dumping.”

Maar het akkoord zal over meer dan alleen maar handel moeten gaan. “Ook over onderwijs, visserij… en heel veel andere zaken. Er wordt nu aan ons mandaat gewerkt om op 1 februari helemaal klaar te staan.”

Als de Britten de transitieperiode zouden willen verlengen, moet daar voor 1 juli al een akkoord over gesloten worden. Dat lijkt op dit ogenblik helemaal onvoorstelbaar. Meer zelfs, Boris Johnson wil het niet en zijn Tories hebben in hun verkiezingsprogramma laten noteren dat er eind december 2020 hoe dan ook een einde komt aan de overgangsperiode.

bron: Belga