“Onze demarche was legitiem”

Onze demarche was legitiem

De advocaten van Delphine Boël zijn verheugd over het arrest dat het Hof van Cassatie deze namiddag heeft uitgesproken, en waarbij de cassatieberoepen verworpen werden die het voormalige staatshoofd had ingesteld tegen twee arresten van het Brusselse hof van beroep. In die twee arresten had het hof van beroep geoordeeld dat Jacques Boël niet de wettelijke vader was van Delphine Boël en dat Albert II een DNA-analyse moest ondergaan. “Onze demarche was legitiem, we zetten de procedure nu verder”, zegt meester Marc Uyttendaele. “Het hoogste hof heeft enerzijds beslist dat Delphine Boël niet de wettelijke dochter was van Jacques Boël, en anderzijds dat ze gerechtigd was om al verder te gaan met deze procedure, dat het juridisch correct was om al een DNA-test te laten uitvoeren. Het hof heeft ook onderstreept dat er spoedeisendheid is, dat we zo snel mogelijk deze procedure moeten afwerken.”

Nu de procedure over de betwisting van het vaderschap van Jacques Boël is afgelopen, kan de procedure over de erkenning van het vaderschap van koning Albert II verdergaan, aldus de advocaat: “Beide procedures zijn tegelijkertijd ingesteld maar er moest eerst over de ene beslist worden voor we over de andere konden beginnen. Dat is nu het geval. We gaan nu aan de DNA-expert vragen om zijn verslag neer te leggen en op basis daarvan eisen dat koning Albert als wettelijke vader erkend wordt. Vanaf maandag zullen we aan het hof van beroep vragen om zo snel mogelijk een nieuwe zitting te plannen.”

bron: Belga