Ministerraad keurt invoering notariële aktebank goed

Ministerraad keurt invoering notariële aktebank goed

Er komt een digitale databank met notariële akten. De ministerraad heeft vrijdag een koninklijk besluit van Justitieminister Koen Geens (CD&V) goedgekeurd dat dit mogelijk moet maken. De “notariële aktebank” zal in fases worden ingevoerd. Vanaf januari zal begonnen worden met gedematerialiseerde afschriften van de op papier verleden akten. Een wet uit 2009 voorzag in de mogelijkheid om digitale akten te verlijden, op voorwaarde dat deze veilig bewaard kunnen worden in een notariële aktebank (NABAN). Die komt er nu en zal onder het beheer staan van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Gedematerialiseerde afschriften die in de databank worden opgenomen, krijgen de bewijswaarde van een eerste uitgifte. Zo moet de aktebank een authentieke bron worden. De betrokken partijen zullen de akten ook kunnen raadplegen via hun elektronische identiteitskaart.

bron: Belga