Michel hoopt op akkoord over klimaatneutraliteit

Michel hoopt op akkoord over klimaatneutraliteit

Charles Michel hoopt op zijn eerste Europese top als voorzitter alle lidstaten te overtuigen om in te stemmen met de doelstelling om van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent te maken. “Ik ben nog niet zeker. Er zullen nog gesprekken gevoerd moeten worden”, zo blikte hij vooruit. Deze namiddag buigen de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie zich in Brussel over het klimaatbeleid. De inzet: een politiek engagement op het hoogste niveau om ervoor te zorgen dat Europa in 2050 netto geen broeikasgassen meer uitstoot.

Donald Tusk ondernam in juni al eens een poging, maar de voorganger van Michel beet zijn tanden stuk op Polen, Hongarije en Tsjechië. De drie landen zijn nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen en zijn beducht voor een sociaal pijnlijke transitie naar een koolstofvrije economie.

“Er zijn nog gesprekken nodig. Ik ben mij ervan bewust dat het voor een paar landen belangrijk is om zekerheid te hebben dat het in de toekomst ook mogelijk zal zijn om de keuze te maken wat investeringen betreft”, zei Michel. De Europese Raadsvoorzitter onderstreepte ook de noodzaak om rekening te houden met “de sociale impact” van de transitie, en met “het vertrekpunt van de verschillende landen”.

bron: Belga