Commissariaat-Generaal tekent 2.452 asielaanvragen op in november

Commissariaat-Generaal tekent 2.452 asielaanvragen op in november

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft in november 2.452 verzoekers om internationale bescherming geregistreerd. Dat zijn er 477 minder dan in oktober (2.929). Het aantal asielaanvragen voor 2019 komt daarmee op 25.499. Dat blijkt uit de maandcijfers die het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen vandaag publiceert. In november vorig jaar bedroeg het aantal geregistreerde asielaanvragen 1.942. Over heel 2018 werden 23.443 asielaanvragen opgetekend door het CGVS, 2017 werd afgesloten met 19.688 verzoeken om internationale bescherming. Topjaar was 2015 met 44.760 asielanvragen. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.

Net als in oktober vormden Afhanistan (372), El Salvador (242) en Syrië (214) in november 2019 de top drie van de landen van herkomst van de verzoekers. Palestina (122), Irak (121), Eritrea (101), Iran (80), Turkije, Guinee en Venezuela (alle 69) vervolledigen de top 10.

Het Commissariaat-Generaal nam in november 1.456 beslissingen, die betrekking hebben op 1.761 personen. Het beschermingspercentage in november lag daarmee op 29,3 pct, in oktober was dat 32,2 pct met toen 1.631 beslissingen.

Eind november bedroeg de totale werklast 10.271 dossiers (over 13.034 personen). “Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. Precies 6.071 dossiers maken de reële achterstand uit”, aldus het CGVS.

bron: Belga