Gent wil meer inzetten op genderbeleid

Gent wil meer inzetten op genderbeleid

De Gentse schepen van Gelijke Kansen Astrid De Bruycker kondigt in een reactie op de uitspraken van Jeff Hoeyberghs aan dat de stad intensiever wil inzetten op genderbeleid. “Dergelijke seksistische, mensonterende praat mogen we niet tolereren, niet als vrouw, niet als man. Mensen uitsluiten op basis van hun gender is strafbaar en valt onder de antidiscriminatiewetgeving”, zegt De Bruycker. Op uitnodiging van de conservatieve Vlaamse studentenvereniging KVHV gaf plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs op 4 december een “lezing” aan de UGent waarin hij een reeks seksistische opmerkingen maakte. Zo zei hij onder meer: “Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen” en “Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden”.

Schepen De Bruycker roept op om grensoverschrijdend gedrag steeds te melden. “De meer dan 500 klachten bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen rond het incident met Jeff Hoeyberghs juich ik toe. Er kan niet voldoende benadrukt worden dat het belangrijk is zaken te melden die je zelf meemaakt of ziet gebeuren.”

Gent wil nog meer doen rond gender, zegt De Bruycker. “We zijn volop bezig aan een actualisatie van het actieplan antidiscriminatie. Met praktijktesten wil Gent nagaan of gender een rol speelt op de arbeidsmarkt en in 2020 willen we nog meer aandacht hebben voor een veilige publieke ruimte. Elk jaar zijn er feiten van seksuele intimidatie op de Gentse Feesten, gaande van ongewenste aanrakingen tot ernstige zedenfeiten. We willen inzetten op weerbaarheid, aanspreekpunten organiseren en horecapersoneel vormen over de juiste aanpak.”

bron: Belga