Comité P ontving recordaantal klachten tegen politiemensen in 2018

Comité P ontving recordaantal klachten tegen politiemensen in 2018

Het Comité P heeft in 2018 een recordaantal klachten ontvangen tegen politiemensen. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de politiedienst heeft gepubliceerd. In totaal ging het om 2.965 klachten, een stijging met zowat 8,5 procent ten opzichte van 2017. Het vorige record dateerde uit 2013 (2.885 klachten). Voor alle duidelijkheid: het gaat om het aantal geopende zaken, zonder rekening te houden met het uiteindelijke oordeel van het Comité P. In 69,5 procent van de gevallen concludeerde de politiedienst die de politie controleert dat er “geen fout” werd gemaakt, in 11,5 procent van de gevallen was dat wel het geval. Zaken kunnen ook worden afgesloten omdat de betrokken politiekorpsen zelf al maatregelen namen, ze worden of werden behandeld door het gerecht, er onvoldoende bewijs was of het Comité P niet bevoegd bleek.

De meest voorkomende klacht was dat de politie een taak “onjuist, onvolledig, onverzorgd of niet pertinent” uitvoerde (14,5 procent van de zaken), voor een partijdige, niet-neutrale houding of ongelijke behandeling (12,9 procent). Ook onder meer intimidaties, onbeleefdheid, het niet opdagen en het (disproportioneel) gebruik van geweld werden gemeld. Het Comité P benadrukt dat het gaat om de feiten zoals ze werden gemeld, met andere woorden vanuit de perceptie van de burger.

bron: Belga