Twee keer meer politieagenten ziek door werk dan gemiddeld

Twee keer meer politieagenten ziek door werk dan gemiddeld

Het aantal politieagenten dat het voorbije jaar minstens gedeeltelijk door het werk is ziek geworden, ligt bijna dubbel zo hoog in vergelijking met de gemiddelde werknemer. Het gaat om bijna een derde van de agenten, terwijl dit gemiddeld nog niet een op de zes is. Dat blijkt uit een bevraging van de externe preventiedienst IDEWE, die in november 2018 werd uitgevoerd in twaalf Vlaamse politiezones. In totaal bevroeg IDEWE bijna 2.400 werknemers, waarvan er 1.500 antwoordden. De ziektecijfers zijn een van de gevolgen van de hogere pyschosociale belasting die politieagenten ervaren, klinkt het. Zo gaf een kwart van de agenten op het terrein aan dat ze het voorbije halfjaar te maken kregen met verbale of fysieke agressie. Ook opvallend: een kwart zegt dat het hen aan voldoende goede werkmiddelen ontbreekt.

De hogere psychosociale belasting heeft nog meer gevolgen: zo leidt die tot minder betrokkenheid (39 procent tegenover 30 procent gemiddeld). Nochtans blijken lokale politiemensen, over alle leeftijden heen, even gemotiveerd als de doorsnee werknemer. Wel is het zo dat de motivatie afneemt met de leeftijd.

“Dit proces is niet onomkeerbaar”, zegt Lode Godderis, directeur van de dienst Kennis, Informatie en Research van IDEWE, hierover in een communiqué. “Door de hinderpalen weg te werken en hulpbronnen te versterken, kunnen de werknemers hun enthousiasme terugwinnen.”

IDEWE zegt dat een “gezamenlijke inspanning” nodig is. Van de politiek, door beleidsbeslissingen of extra middelen. Van de korspleiding, door de organisatiestructuur en -cultuur aan te pakken, of door meer sociale steun van leidinggevenden. Maar ook van het personeel zelf, “om hun idealisme niet te verliezen door frustratie”.

bron: Belga