Gent onderzoekt uniforme ophaalbakken voor glas

De Gentse afvalintercommunale IVAGO onderzoekt uniforme bakken om de ophaling van glas eenvoudiger te maken voor de ophalers. Vandaag gebeurt dat in plastic bakken van eender welke soort. Maar die zijn soms overvol of moeilijk op te tillen. In een nieuwe cao wordt voor ergonomische verbeteringen bij de afvaldienst zowat 5 miljoen euro vrijgemaakt, voornamelijk voor glas.
Hoe de verbeteringen de komende drie jaar gerealiseerd zullen worden, is nog niet zeker. De stad onderzoek specifieke recipiënten voor glas, maar bekijkt ook andere pistes. Het is te vroeg om al over de uitkomst van het onderzoek te spreken, omdat de impact moet worden bekeken. Bij de invoering van glasbakken zijn mogelijk ook aanpassingen nodig aan de ophaalwagens.
Maar de ophaling van glas is al langer een struikelblok voor de werknemers. “Dit punt ligt al heel lang op tafel”, zegt IVAGO-voorzitter Bram Van Braeckevelt (Groen). In de cao is een engagement gemaakt en zijn er middelen uitgetrokken.
Het is dus niet uitgesloten dat de Gentenaar binnenkort zijn glas in een gestandaardiseerd recipiënt zal moeten aanbieden, zoals de groene gft-bak. Al moeten de verschillende opties nog onderzocht worden.
Het lijkt er alvast niet op dat burgers in Gent en omstreken binnenkort terug naar gecentraliseerde ophaalpunten zullen moeten rijden om glas waarop geen statiegeld rust, te deponeren. “Dat glas wordt opgehaald, is een belangrijke dienst aan de burger”, vindt Van Braeckevelt. “De dienstverlening aan de burger mag niet in het gedrang komen”, klinkt het.

bron: Belga