Ruim 1.100 mensen lieten zich vorig jaar ‘ontdopen’

Foto AFP / U. Ruiz

In 2018 hebben 1.154 mensen in België een uitschrijving uit het doopregister aangevraagd, zo blijkt uit het jaarrapport van de Katholieke Kerk in België, dat de bisschoppenconferentie woensdag heeft gepubliceerd. Dat is iets minder dan in 2017, toen 1.240 mensen zich uit het doopregister lieten schrappen.

De Kerk in België maakt enkele opmerkelijke transities door, zegt de bisschoppenconferentie in een persmededeling bij de publicatie van het tweede jaarrapport. Zo wordt de Kerk steeds meer gedragen door leken: in alle bisdommen samen werden 2.038 leken benoemd door een bisschop. Er zijn meer benoemde leken dan benoemde priesters.

Meer divers

Ook vervrouwelijkt de Kerk: van de meer dan 7.000 mensen die één of andere verantwoordelijkheid dragen of taak vervullen, is 55 procent vrouw.

Een derde evolutie is de daling bij de sacramenten, met name de doop (min 11,8%), het vormsel (min 4,33 %), het kerkelijke huwelijk (min 13,9%) en de eucharistie (min 16,7%).

Een vierde en laatste transitie is luidens de mededeling de toenemende diversiteit. België telt 155 katholieke gemeenschappen met gelovigen van buitenlandse oorsprong en negen katholieke gemeenschappen van de oosterse ritus. Van de 2.260 “bedienaars van de eredienst” die betaald worden door de federale overheidsdienst Justitie, zijn 20 procent buitenlanders. Onder hen vormen de Congolezen (172) de grootste groep, gevolgd door de Fransen (43) en de Polen (34).

In 2018 werden 31 kerkgebouwen onttrokken aan de katholieke eredienst. Daarvan werden er acht aan andere christelijke erediensten gegeven.