Sp.a-voorzitter Rousseau wil strengere straffen voor IS-strijders

Sp.a-voorzitter Rousseau wil strengere straffen voor IS-strijders

Voor sp.a moeten er strengere straffen worden uitgesproken voor mensen die gingen vechten in Syrië. “Het is niet normaal dat ze na 5 jaar vrijkomen en dan hier zomaar rondlopen zonder opvolging”, stelt partijvoorzitter Conner Rousseau. Hij wil dat de strafwet wordt aangepast zodat geen verzachtende omstandigheden kunnen worden ingeroepen waardoor een straf van 10 jaar uiteindelijk wordt omgezet naar 5 jaar. Voor sp.a is de terbeschikkingstelling zeer belangrijk. Het betekent dat een IS-strijder niet zomaar vrijkomt, ook niet op het moment dat hij zijn straf heeft uitgezeten. “We moeten die daders serieus opvolgen, en zolang ze een gevaar voor de samenleving betekenen, moeten we hen langer opsluiten. Hans Bonte heeft dit wetsvoorstel vorige legislatuur ingediend, en wij hopen dat dat wordt goedgekeurd.” De terbeschikkingstelling en strengere straffen voor terroristen legt Rousseau in ieder geval op tafel tijdens de informatierondes.

De sp.a-voorzitter betreurt dat de IS-strijders niet ter plaatse berecht worden: “De regering heeft in 2017 beslist om de onschuldige kinderen terug te halen en de terroristen daar te laten. Maar wat zien we? De onschuldige kinderen blijven daar, en de terroristen zijn naar hier aan het komen. Het gaat er niet om of we dat fijn vinden of niet, ze komen naar hier terug. Ik heb liever dat ze hier zijn opgesloten in plaats van dat ze in garageboxen bommen aan het maken zijn.”

Rousseau pleit voor een sterke overheid die haar burgers beschermt, “ook tegen die IS-zotten. De kinderen moeten beschermd worden tegen oorlog, tegen extremisme, maar ook tegen hun eigen ouders”.

bron: Belga