Leerlingen voelen zich beter en presteren beter in interculturele scholen

Leerlingen voelen zich beter en presteren beter in interculturele scholen

Leerlingen voelen zich beter thuis op school naarmate ze er meer interculturele schoolcultuur waarnemen, ze zijn ook meer gemotiveerd en presteren beter voor de vakken wiskunde en Nederlands. Dat blijkt uit onderzoek aan de KU Leuven in tien secundaire scholen die in september 2018 in een traject stapten om hun schoolcultuur meer intercultureel te maken. De resultaten, die vandaag werden bekendgemaakt tijdens een studiedag over School zonder Racisme in Anderlecht, bevestigen die van een eerdere grootschalige studie van het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie van de KU Leuven naar het diversiteitsbeleid van 66 Vlaamse scholen. Hieruit bleek dat scholen met oog voor diversiteit de prestatiekloof tussen leerlingen doen krimpen en dat dit deels kan verklaard worden doordat leerlingen zich beter thuisvoelen op scholen die de diversiteit erkennen en omarmen. Het effect werd zowel bij leerlingen mét als zonder migratieachtergrond vastgesteld.

Ook uit een nulmeting (voor de start van het veranderingstraject) bij de tien scholen door hetzelfde Leuvense onderzoekscentrum blijkt dat leerlingen zich meer thuisvoelen in scholen met interculturele praktijken. Dat is minder het geval als de nadruk ligt op het aanpassen aan de Vlaamse en/of Belgische cultuur. Hetzelfde blijkt voor de mate waarin leerlingen gemotiveerd zijn op school en deze zien als een “faire omgeving” waarin de regels voor iedereen gelden. Hoe meer ze gemotiveerd zijn en des te minder discriminatie ze ervaren, des beter ook de zelf gerapporteerde schoolresultaten voor wiskunde en Nederlands.

bron: Belga