Hoge seponeringsgraad lijkt op georganiseerde straffeloosheid, vindt Stefaan Van Hecke

Hoge seponeringsgraad lijkt op georganiseerde straffeloosheid

Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen) vindt het onaanvaardbaar dat het Brusselse parket zo veel dossiers over inbreuken tegen het rookverbod seponeert. “Dit toont nog maar eens aan dat de besparingen op justitie nefast zijn, niet alleen voor de rechtszekerheid, maar ook voor de volksgezondheid”, aldus het groene parlementslid. Volgens hem neigt de houding naar “georganiseerde straffeloosheid”. Van Hecke verbaast zich niet enkel over de hoge seponeringsgraad, maar ook over de aangehaalde redenen. Goed 43 procent van de zaken werd geseponeerd omwille van een “wanverhouding strafvordering – maatschappelijke verstoring” en 51 procent van de zaken werd geseponeerd omdat er andere prioriteiten waren. Het Kamerlid vraagt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) het parket te horen over zijn vervolgingsrichtlijnen en over wat ze gaan doen om straffeloosheid niet langer te gedogen.

bron: Belga