Boete voor burgemeester en schepen voor misbruik persoonsgegevens bij kiescampagne

Boete voor burgemeester en schepen voor misbruik persoonsgegevens bij kiescampagne

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft een burgemeester en een schepen in afzonderlijke dossiers een administratieve boete opgelegd van 5.000 euro voor het misbruik van persoonsgegevens tijdens de verkiezingscampagne van oktober 2018. “De status van openbaar mandataris moet vergezeld gaan van een voorbeeldig gedrag in overeenstemming met de wet”, stelt Hielke Hijmans, de voorzitter van de Geschillenkamer van de GBA. Dat het om een burgemeester en schepen in functie gaat, verzwaart volgens hem de feiten. De twee hebben elk gepersonaliseerde verkiezingspost verzonden op een wijze die niet strookt met de regels voor gegevensbescherming. In het eerste dossier was er een klacht tegen een burgemeester die voor zijn kiescampagne gegevens gebruikte die hij in de uitoefening van zijn ambt verkregen had. Het ging om contactgegevens van 476 mensen die tussen 2012 en 2018 die op hem beroep hadden gedaan in zijn hoedanigheid van burgemeester.

Het tweede dossier handelde over een schepen die een verkiezingsbrief gestuurd had naar een klantenlijst die hij verkregen had in het kader van het beroep dat hij naast zijn schepenambt uitvoerde. Uit het onderzoek van de Inspectiedienst van de Gegevensbeschermingsautoriteit bleek dat er 654 namen op de lijst stonden.

De GBA herinnert aan het principe van doelbinding: “de verzamelde gegevens moeten voor specifieke doeleinden worden gebruikt en mogen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden. Het hergebruik van een klantenbestand of gegevens die in het kader van een openbaar mandaat zijn verkregen voor verkiezingsreclame, wanneer dat niet het oorspronkelijke doel is, is dus een overtreding van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)”.

In mei kreeg de CD&V-burgemeester van Oosterzele Johan Van Durme de twijfelachtige eer om als eerste een boete van 2.000 euro te krijgen voor een inbreuk op de privacy bij het versturen van mail met verkiezingspropaganda voor de stembusslag van 2018.

bron: Belga